is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rbjnvh Feiifo io£t

verhevene les jen der Critiek , welken zij niet mfieat; of U laten opzetten door menfchen, die de critifche wijsgeerte , als zeer gevaarlijk, aan U voorftelden. Dit laatfte hebt Gij geloofd, en U dus van die wijsgeerte een geheel verkeerd begrip gevormd. U-ve digteriijke verbeelding heeft U al verder doen fprietöogen. Geestdrift, waar aan Gij, als digter , wis geen mangel hebt, mengde zig onder uwen iever voor de zaak van den Gods* dienst, die U, als regtfchapen Man, ter harte gaat; en eindelijk trekt Gij nu, in plaats van, met de , door TJ befchimpte , koude eenes Wijsgeers, de zaak bedaardüjk te onderzoeken , met alle de warmte van een' Digter, te velde tegen eene fcbool, welke Gij niet half kent: met dit natuurlijke gevolg, dat Gij, even als de Held van Mancha, molenwieken voor reuzen aanziet. Vergeef mij, mijn Heer! deze vrijmoedigheid. Ik ben gewoon, de zaaken bij haaren regten naam te noemen, en zie gaarne, dat anderen met mij, op dezelfde wijze, leeven. Wanneer ik U uit dit oogpunt befchouwe , dan alleen is 'c mij mooglijk, U eenigzins bij mij zeiven, en bij de kenners der critifche wijsgeerte , te ont> fchuldigen, en de haatelijkheid van uwe onverdiende fchimptaal (*) met die welmeenend-

heid

Q*) Bij voorbeeld, bl. 5» 6, 93, 124, 2C0, 203, en elders.