Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ëxtraft uit hét Regifter

der Decreeten, genomen doof de Committées van de provi* fioneele Reprsefentanten van het Volk van Holland.

En wel by het Committé van Finantte.

ben *4 Maart 1795. tiet. ecrfle jaar der Bataaffche Fryhöid.

IN agting genomen zynde» dat uit differente Maandftaaten Van de refpective Ontfangefi van de Gemcene Middelen gebleken is, dat 'er in der zeiver Caflen nog eenige Penningen zich bevonden, wegens furnifiementen van den tweemaal eenhöndertfte Penning.

Is na deliberatie gedecreteert, de voormelde Ontfangers te gelaften, zoo als dezelven gelalt worden mits dezen, om in gevalle nog ietwes ten hunne Comptoiren mögte zyn of worden ontfangen, of zig bevinden, ipedeerende de voormelde tweemaal eenhondertfte Penning, zy zig zullen hebben te gedragen aan de Refolutie van Gecommitteerde Raaden van den 16 December laatftleden, en het zelve dadelyk overbrengen aan de Comptoiren Generaal in 'sHage en Hoorn.

En zal Extraft dezer gegeven wofden aan den Ontfanger Generaal van Boetzelaer, en de verdere Ontfangers van Gemeene Middelen in het Zuiderquartier, als mede aan den Ontfanger Generaal Kuypers, en de verdere Ontfangers van Gemeene Middelen in het Noorderquartier, met by voeging yoor de Ontfangers in het Noorderquartier, van een Extraét. luit de Refolutien van Gecommitteerde Raaden van den 16 December 1794, zoo tot narigt als om zich daar naar te reguleeren.

Accordeert met het voorfz Regifter.

Lafl aan de refpe&ive Ontfangers * van des Gemeene Lands Middelen, om, in geval nog eenige Penningen ten hunne Comptoiren mogten zyn of worden ontfangen, fpecleerende den tweemaal een honderdjlen Penning, zig te gedragen na de Refolutie van GecommitteerdeRaaden dato 16 December *794

Sluiten