Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RYKWAERT. (KAtiEL) ^

s, dereerften , foo veel moogelijk en doenlijk fal fijn, varl i, haer geween moet worden: SOO IS 'T, dat ik onderge,, fchreven ouder des ten felven einde met eenvoudiger her„ ten in alle oprechtigheidt cn waerheit, rridts defen heilig-' lijk vei klare en betuige voor Godt Almagtigh, voor welken alle dingen naekt en ontdekt fijn , en voor den Heere' >, jesu ciiRisTi, die de levenden en dooden fal oordeelen, dar. j, ik aen die voorfz. ftukken geen part, deel of fchuldt en .., hebbej noch ook ooit eenige gedachte, genegentheit of „ wille daer toe int alderminfte ftrekkcnde gchadt te hebben 5 », daer en boven noch, niemandt, van wat conditie, qualiteic j, en gelegentheit hij foude mogen wefen , te kennen of ooit ,, gekcnt te hebben , die aen fulke execrable ftukken , alj t, voorf-'it, fehuldigh foude wefen.

„ Ende omme uocb meerder mijne ohnoofelheidt en on-i ,, fchuldt in defen te doen blijken , prefentere en ben bereidt mij 't allen tijden in handen van de Magiftraet en Juflitia s, te komen ftellen, midts dat mij bij hare E. E. te voren idonee gecaveert werde , dat mijne on fchuldt hier inne" hare E. E. blijkende, ik verder ten regarde van de Religie; en Confeientie mitsgaders 't gene daer van eigenlijk dependeert"en daer mede annex is, niet en fal worden geinquie>, 'eert noch gemolesteert, cn dat ik ten minften, foo heÉ haere E. E. niet en geliefde mij meerder vrijheit, als toï „ noch toe , te vergunnen , in dqfelve en geenen ergeren! ftaet, dan daer ik nu in ben, hcrftelt magh worden. ,, Vertrouwe ook gantfchelijk, dat even dusdaenige verkldj, ringe bij d'andere broederen , de gefeide Remonftrantfche* j, Lecraers, in 't particulier t'harer ontfchuldmge gedaen fal „ werden.

j, Soo dan noch icmant, fich foo verre foude hebben vergeten en vergrepen om der voorfcide ftukken eenige te1 „ bedrijven, ('t welke Godt verhoede cn nimmermeer foq te1 »,' fijif, bevonden magh werden) is reden dat hij fijne recht„ veerdige en wel verdiende ftraffe diaege, fonder dat ande„ re, die daerinne teenemaal onfchuldigh en onnoofel fouden' j, wefen, en 't felve op 't hooghfte, (als geheel en al conw j, travenierende de aert en natuure van de Leere, daer vari Ilhhhh 2 H fij

Sluiten