is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

asg SCHENK van NIDDEGEM. (MAARTEN f

gelijke waarde, in Holland of in Zeeland. Doch dit Helde men uit tot bekwaamer gelegenheid, en schenk, intusfchen te vreden met vierduizend guldens jaarlijks, te haaien van den Algemeenen Ontvanger der Landfchappen. Eindelijk ontving nog schenk eenen Lastbrief als Stedehouder des Graaven van nieuwenaap. Thans vertrok schenk, bij nacht, na Blijenbee*, om het Slot, nevens den onderhoorigen Schans, in de magt der Staaten te leveren. Nog voor het uitgaan der maand, in welke deeze koop geflooten was, gaf hij eene proeve van zijnen ijver voor zijne nieuwe Meesters, door de bemagtiging van het Slot Overasfeit, bij de Stad Grave gelegen.

Gewigter werk kreeg schenk wel haast om handen. De Spaanfche Krijgsoverfte, joan baptista de tassis, op bevel van den Stadhouder verdugo , eene bende van zeshonderd Kuiters en duizend Voetknegten, allen uitgeleezen Volk, op de Veluwe, hebbende bij een verzameld, rukte daar mede in het Sticht van Utrecht, en legerde zich bij Kauwenberg. Nevens den Graaf van nieuwenaar en den Heere van villers, lag maarten schenk bij Amerongen, even fterk in Paerdevolk, doch driehonderd Knegten zwakker dan de vijand Op den drieëntwintigften Maij raakten de Troepen aan elkander, dn 't eerst hing de fchaal in evenwigt. Doch als tassis honderdënvijftig welgeflootene paerden op de afgematte Staatfche Ruiters deedt aanrukken, iloeg de evenaar over aan den kant der Spaanfchen. Schenk, over driehonderd man het bevel voerende, ftelde zich dapper te weer; en , hoewel kleinen kans tot de overwinning ziende, verlaaten als hij was van de zijnen, en omringd van vijandelijke Ruiterij, wilde hij ten minften niet ongewroken uit het leeven fcheiden. Zijne meeste manfchap bleef op de plaats, of wierdt gevangen genomen; hem zeiven gelukte het, binnen de Stad Wijk bij Duur/lede, zijn leeven te bergen. Als een gevolg deezer nederlaage, was men nu bedugt voor eenen inval der Spanjaarden op het Hollandsen grondgebied. Om dien te verhoeden Wierdt men te raade, onder andere, het Dorp Vreeswijk te peichanzen. Schenk begaf zich derwaarts; om de Soldaaten van het dreigende gevaar te overtuigen, en tot werkzaamheid

w