Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I )

BROEDERSCHAP KHEÏD

Extract uit de Decreten

der Vergadering van de provifio neele Uepraefentanten van het Volk van Holland.

Dmgsdag den 21 Jufy I7p^ Het eerfte Jaar der Bataafïche Vryheid.

Op het geproponeerde ter Vergadering u nn , ratie goedgevonden, dat aan d Tefp fliv " ***** de Steden zal worden aangefchreven d^ tl Zt ^UmciPaIltei^ in de, vermits-de organifatie der Armee van de lAr^3 aanftaan" gelden meer zullen betaald worden RPP"Micq, geen Servis-

Accordeert met de voorfz* Decreeten,

CUiKH BIBLIOTHEEK 1 No. ^1 I

»

Decreet aan'» fc'hryving aan de MunicipaUteit nopens de Sef* vies-gelden*

Sluiten