Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIETJERK, TIL. (SA' OMON van) &tf

Kerk van St. Pieter te Utrecht. Het Kapittel verkogt het, in den Jaare 1621, aan den Heere adriaan ploos van amstel. Zedert is het Ambagt meermaalen van eigenaaren veranderd. Het Dorp Tienhoven, omtrent anderhalf uur van Breukelen, en even zo verre van Maarzen gelegen, is tamelijk volkrijk en welvaarend. De Kerk is een klein gebouw, hebbende, op den Voorgevel, flegts een fpitsagtig Koepeltorentje. De Hervormde Gemeente wordt 'er door haaren eigen Leeraar bediend.

Tietjerk, een Dorp in Friesland, onder het Kwartier van Oostergo, in de Grietenij Tietjerkfteradeel, welke van daar haaren naam ontleent, en in welke zij zesendertig Stemmen uitbrengt. Het Dorp, 't welk klein is, en uit flegts weinige Huizen beftaat, legt aan den Rijdweg, die van Leeuwarden na Groningen loopt. De Gemeente der Hervormden wordt, nevens die van Zuwoude, door éénen Leeraar bediend.

Til, (salomon van) een vermaard Nederlandsch Godgeleerde, zag het eerfte leevenslicht, in Holland, in de Stad Weesp, in den aanvang des Jaars 1643. Zijn Vader was joannes van til, uit een niet onaanzienlijk geflagt in Kleefsland afkomftig. Te Weesp, alwaar hij zich met der wooa hadt nedergezet, geneerde hij zich met eenig tijdlijk beroep, en bekleedde 'er, eenige maaien, den post van Ouderling der Hervormde Gemeente. Doch vermits 'sMans zucht tot de beoeffening der Godgeleerdheid overhelde, maakte hij, onder het waarneemen van zijn beroep, zo groote vorderingen, in dezelve, dat hij z;ch , eindelijk, aan die weetenfchap, en daar mede .vennaa-gfchapte kundigheden, geheel overgaf, en vervolgens in Noordholland tot Leeraar te Zuidfcharwoude en Broek beroepen wierdt. Het voorwerp des tegenwoordigen Artikels was toen reeds gebooren. De Leeraar, in zijnen Zoon een leergierigen en veel goeds beloovenden inborst befpeurende, zondt hem in 't Latijnfche School te Alkmaar. Dewijl hij aan zijns Vaders verwagtinge in allen deele beantwoordde, wierdt deeze te raade, onzen salomon na Utrecht , aan 't Iloogefchool, te zenden. Een geregeld plan yan letter-

oelT*-

Sluiten