Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN LOON. (Geflagt van )

3. Agatha van Loon, getrouwd «iet Nicolaas Cal" koen, Korneliszoon, Schepen en Raad der Stad Amfterdama^ die bij haar verwekt heeft vier kinderen 1

a. Anna Calkiscn.

b. Jan Calkoen.

c. Kornelis Culkoeni

d. Nicolaas Ca'.koen.

Bij zijne tweede Echtgenoote verwekte de Heer willèM van loon de vier volgende kinderen:

1. Anna van Lwn, gebooren den twaalfden Julij des Jaars 1638, en op den zesden Maij des Jaais 1659, in den echtgetreeden met Mr. Willem Blaauw , Schepen der Stad Amfterdam, die bij haar verw.kt heeft twee kinderen;

a. Willem Blaaüw.

b. Geertruid B'aauw.

2. Nicolaas van loon , Willemszoon , Baliuw van Voshol, gebooren den vijfden D.cember des Jaars 1639, begaf Zich in 't huwelijk met Maria Berewout, Jans dogter, en Wierdt bij haar Vader van

a. Willem van Loon, die geene naazaaten heeft

gehad.

• b. Elizabeth van Loon, gehuwd aan Jan de Ma~

reet.

3. Maria van Loon, gebooren den achttienden April des Janrs 1669, voor de eerfte maal, in den echt verbonden met J< hannes Nieupoort, Willemszoon, Raaden Rentmeester Ueneraal der Graaflijkheids Domeinen van Noordholland. Zij hertroüwde met Mattheus Valckenburg, Penfionaris der Stad Haarlem, en overleedt op den vijfden Maart des Jaars 1709. Beide huwelijken waren onvrugtbaar geweest.

* 4. Mr. Frederik willem van loon , gebooren de»

negenëntwintigften Junij des Jaars 1644, Commisfaris der Stad Amfterdam in den Jaare 1687, vervolgens Raad, en Schepen in de Jaaren 1700 en 1703, begaf zich in 'c huwelijk, op den zevenden April des Jaars 1682, met Alida van Loon, dogter van Pieter van Loon, hier naa te melden, en overleedt , zonder kinderen, op den zestienden Januarij des Jaars 1708.

XXIX. deel. Nnnnnnnn

Sluiten