is toegevoegd aan je favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 Of verfehyningen der geesten uit de

in het jaar 1757. de eigenlyke Perzoon , na wicn het fpook zig wendde. Geduurende het eerfte jaar hoorden de lieden, cn myn Corrcfpondent, welke onderwylen t'huis gekomen was , niet dan een enkel getier, zonder iets te zien. Maar het Kind zag hen — want de Spooken waren in een veelvoudig getal — voort in den beginne. De verfchyning duurde aanhoudend tot in het jaar 1765". wanneer de Spooken uit het woonhuis bleeven, doch zig, van tyd toe tyd, nog tegenwoordig in den tuin vertoonden. Naa verloop van omtrent een jaar, kreeg myn Corrcfpondent met zyn Ouders de Spooken mede werklyk te zien, hoe zeer hy ook, gelyk hy fchryft, by zyne terugkomst van de Hoogefchoolen, op welke hy, in de Iesfen, tegen de Spooken ingenomen was geworden , hadt getragt, zig zelv' en anderen de zaak uit 't hoofd te praaten, en het geraas op eene natuurlyke wyze te verklaaren. Aan de zekerheid deezer verfchyning , kan men, voegt hy 'er by , niet twyfelen , of men zoude genoodzaakt worden om niet flechts alle huisgenooten in myn Vaders

huis,