is toegevoegd aan uw favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verfchyning te Crosfen. §. 37- 79 van dit jong mensen onderzogt, en men bevond, dat het vergaan, en meer door een natuurlyk bederf ontbonden was, dan dat men een teken van een veranderden ftaat , of eene toegebragte gewelddaadigheid had kunnen bemerken. Men zegt, deze lastige Gast ware eindelyk weggeblecven, en niet weÊr verfcheencn, naa dat men eenige kleéren , en andere kleinigheden van den overleedenen elders heen had gebragt: zo als Simon Frederik Treurzei (2) dit omftandiger verhaalt. By dit verhaal voegt wylcn Reufch, men moete, by dit en dergelyke voorbeelden meer, niet te ligtgeloovig, maar ook niet te wcigeragrig zyn , om hen onze toeüemming te geeven; men moete , hier, den middenweg gaan , en Pufftndorf (3) fcheene, zeer wél te hebben geoordeeld, wanneer hy zegt: ik heb nooit gehoord dat de Spooken een byzonder geloof - artikel uitmaaken ; Waaneer my iemand daaromtrent te rede

wilde

(2) In dijjert. de Speiïris, vVittebergae 1662.

(3) In epifiola ex Sttecia ad amkos in Gemania. ■

D 4?