Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mmMlÊ, CÈLTKHEID, BÜOÊDERSCIUP,

Extrad uit de Decreten

der Vergadering van de Provifioneele Reprafèntancen van het Volk van Holland.

hingsdag den 17 November 179.?.

Het eerfte faar der Bataaffche Vryheid.

Op het geproponeerde ter Vergadering, is goedgevonden en verliaan, alle dc respedive Committés by deeze te authorifceren, om , wanneer door dezelve op requifitie deezer Vergadering de cene of andere Concept-Publicatie moet worden geformeerd, dezelven, voor en aleer die te exhibeeren, voor zo veel de form betreft, te doen of laaten revideeren door 'sLands Advocaaten, ten einde dezelve in eene meer egale ftyl zouden zyn gecoucheerd.

En zal Extraft van dit Decreet aan alle de voorfz. Committés gezonden worden tot derzelver informatie.

^Accordeert met voorfz» Decreeten.

Dt gereqïiireerde ConceptPublkatitn vaft de respeétive Committés, ces si djor 's Landsadvocaat en télaaten revideertn.

Sluiten