Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen-, s^j. heid der eeuwige, ftraffen zoo zeker b, en i op zoo va/ie gronden /leunt, waarom heeft Gngines deeze waarheid ontkent ? Deezen is van een groot deel Godsgeleer1 den dienswcgens genoeg gerechtvaar] digt. Den H. Pamphylus Martelaar in | zyn. verdeedigfchrift voor Origenes'en M-uffinus bewyzen, da-t men hern veelegevoelens heeft tocgecigcnt, die hy niet heeft gehad, en dat men veele van zyne | werken vervalscht heeft. Hoort wat I Origines zegt (g) „ De geene Jefus Chrisi j» tus verlaaten, worden veroordeelt tot |* het ecuwig vuur, 't welk heel ver« fchilt van 't vuur, hetwelk wy geI» bruiken. 't Is dit vuur, waarvan I* Ifaias zegt: hunnen worm zal nietfierIsi yen , en hun vuur zal niet uitgeblust jsi worden : dit vuur is eeuwig en oi> P zienbaar, gelyk Joh dit verkondigt, zeggende :■ een vuur zal hun verflin-. ■3? den, V welk niet aangefiooken irord. \m Dit eeuwig vuur is bereid voor den I» duivel-en zyne engelen, en't zal ook « het deel zyn van de. geene den dui*> vel en. zyne engelen zullen hebben

y> naar-

(£) In Matt..Traö. 34,

Sluiten