Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen. j dat de zedekonft geene algemyne, rog vafte regels meer heeft; maar de zeden gelyk het kleedfel niet anders Zyn als eene mode, die aangeduurjge verandering is onderworpen : in een woord zy hebben allen oprecht denkbeeld van goed, en kwaad te niet gedaan. Om dan de genen door 't lezen van hunne zede-verdervende Boeken mifleid zyn, van hunne dwaalingen afte leiden, en hun in de waare zedekonft te onderwyzen, zullen wy ul. doen zien, dat den Schepper dermenfchen in hunne ziel eene wet heeft ingedrukt, waar door fommige werken als weezentlyk goed worden gekeurt, en andere als weezentlyk kwaad worden afgewezen.

Het is zeker, zoo wy in ons agtfte Leerreden van 't eerfte Boekdeel hebben getoont, dat alle fchepfelsvan God tot zekere bezondere eindens zyn gefchapen, en onder deeze voornaamentlyk tot een algemyn, en laafte einde, 't welk God zeiver, of zyne .glorie is. Doch al zyn alle de fchepfels tot een het zelve laafte einde ge* fchikt; nogtans is'er een zeer groot onderfcheid in de wyze, op de welke

Sluiten