Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen. 37 wig leven bekomen : wilt gy in 't le~ ven ingaan, zegt den Zaligmaaker (.*•) onderhoud de geboden. Hebt gyl. miffchien tot nu toe daar aan ontbroken, doet waardige vrugten van boetvaardigheid ; want anderzins zult gyl. alle gelykelyk vergaan : tragt door eenen verdobbelden iver de wet voortaan met Gods genaade des te getrouwiger te onderhouden, als gy'ze te vooren meer hebt overtreden : tragt voor 't ngterlaaten der goede werken, daar gy door de wet van God of der natuur toe verpligt waart, alle uwe vermogens dèlte vlytiger te belleden tot de oeffening niet alleen der gene , daar gy toe verpligt zyt; maar ook van die, Ide welke gyl. nu niet verbonden zyt te lOeffenen : dus zal uwe boetvaardigheid overeenkomende met de menigte, :en grootheid uwer zonden, eene waardige boetvaardigheid weezen, waar ■door gy 't ongelukkig lot der verwor> pelingen zult ontgaan, en in 't boek; ) :des levens onder 't getal der uitverko; renen aangeteekent worden. Amen.

TWEE-

CO Matt, 19. f. 17.

Sluiten