is toegevoegd aan uw favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 Wapenhuis der Geloovigen den weg van Gods geboden; maar ook zorgvuldiglyk vlugten de verkeering , faamenfpraak, en vergiftige boeken der ongeloovigen, welk doende zult gyl- niet alleen u gelukkig maaken in deeze wereld; maar ook in de altydduurende eeuwigheid. Amen.

>0 -t&frfh- O OS

VIERDE LEERREDEN

jBewyzcnde de noodzaakelykheid van eenen inwendigen godsdienft.

Dominum Deum tuum adorabis, & illi foli fervics. Matt. 4. y. 10.

Gy ruit den Heer uwen God aanbidden, en hem alleen dienen.

"'V Erfcheide foorten van verbinteniffen worden'er gevonden van den eenen menfch tot den anderen, die alle op verfcheide redenen gegrond zyn. Er is eene verbintenis van eerbewyzing, behulpzaamheid , en onderdaanigheid in de kinderen ten opzigt van hunne ouders ; om dat zy den oorfprong van hun leven, en opvoeding zyn. Er is

eene