Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ 0 vj&^v^> / / 's/té' i ' VR Y HEID, G ELYKHE1 D, BROEDER SC HA P.

Extract uit het Register der Refoluticn -van het Provintiaal Committé van Holland, genomen op

Den 21. September 1796. Het Tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ontf"a°gen een Decreet van het Provintiaal Beftuur van Holland , in dato 20 dezer; houdende, last aan dit Committé , om, zo aan hetCollegie van Civiele en Crimineele Justitie van den Hage, als aan alle andere Collegien , welke zich deswegens zouden moogen adresfeeren, kennis te geeven , dat de parate Executien , fpruitende uit Condemnatien by de Burger Krygsraaden ter zaken van boeten gedecerneert, zullen moeten worden gedirigeert door een Gerechts Bode van die plaats , alwaar de geëxecuteerde woonagtig is.

Ter voldoening van welk Decreetis goedgevonden en verftaan, Extract dezes aan het Collegie van Civiele en Crimineele Justitie van den Hage, cn voorts aan alle andere Collegien , welke zich deswegens verder zouden mogen adresfeeren, toe te zenden.

Accordeert met het voorfz. Register;

Ter Execuftt van het Decreet van hetProvin» tiaal Beftuur % omtrend de parate Executie „ wegen boeten; w' fpr uitend* uit Condemnatien Van de Burger Krygsraden, en tot Lasten van Gewapende Burgert*

Sluiten