Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20 )

graven, en deweiken na het droogvallen der Landen, ook by dc vér dere befteeding, daar weeder ingebragt zal moeten worden.

De kosten deezer Noodberingingen hebben te famen bcdraagen , zoc aan Ryshout, Kribpaalên, Wiepenbanden, Puinbrikkcn, Greene Pa len, Horden, Mist, het maaken en repareercn der Kruiwaagens, met de Lysten der Arbeidsloonen, waar onder ook het herftellen der doorgeftoken Moolenkaadens in het Asperfche Veld , volgens opgaavc van den Opziener en Boekhouder van der Poel, een fom van ƒ5610 : 19 .0

De overgeblceven'sLands goederen geborgen in de Schuur van den Drost te Asperen, zyn 64 Batterydeelen, 76 Noordfche Deelen, 3 Schuiergangen , 12 Paalbalken, 2 Kokers, 23 heeleen 14 defecte Kruiwagens, (na dat de 25 geleende van den Alblasferwaard weder in het Dordfche Heetnraadhuis gebragt waren) 5 Draag Bun-ies, iSSleggcn, 3 Spaaden, 3 Houweelen en 8 paar Spooren.

Aan de Coupure te Asperen is opgefchelft overgebleeven:

8530 groote Rys. 8000 ligte Paaien. 250 bosfen Latten. 1400 Walgerfche Paaien. En 2600 Wiepen Banden.

Daarna, wanneer de Landen zyn droog geworden, is het verder herftellen deezer Dyk in de Coupure, en van den Dam in den Overlaat op den 17e juny 1795. in het openbaar aanbefteed voor een fom van ■ ƒ2237:15:0

Komende aldus de geheele kosten tot het volkoomen herftellen deezer Doorbraken op een fom van . . ƒ7848:14:0

Op den 24. April was het Inundatie water op de Cuylenburgfche Landen reeds tot die laagte gevallen, dat de twee doorgeftoken Coupures onder Acquoy, als ook de Coupure aan den Hornin de Noordelyke Lingedyk niet meer ter uitloozingen konden dienen; waarom wy ook dezelve teegen een wasfende Linge van booven, als mede, by opkoomende hoge vloeden, van beneeden met zomer fluitingen begonden te voorzien; zynde de Coupure aan den Horn, roet een ligte Kistdam van Palen en Horden, met fpecie daar - tusfehen opgewerkt, en de twee Coupures onder Acquoy met een rey Paaien en Horden, teegen dezelve, op de Raaylyn van den kruin des Dyks geplaatst, en voorts met aarde Kaadens op den 7 May provifioneel geflooten.

Hebbende de kosten, volgens opgaave van den Opziener en Boekhouder van der Poel, hiertoe te zamen bedraagen —-—f 520 60

De verdere berftellingen van de gedeeltens deezer Dyken, hebben by befteedingen bedraagen op den 17e Juhy 1795; als namelyk de bovenfte Coupure onder Acquoy teegen over Asperen — 100 o o

De beneedenfte Coupure ■ ■ 100 o o

Aan den Horn • , 602 o o

Te zamen|/ 1322^ 6] o

De twee Coupures in de Noorder Whaaldyk, namelyk, de eerfte booven den Braadaal onder Herwynen, door den Dykbaas de Bruin, by den Ysgang in February, gefecureerd en geflooten gehouden, en waar

H by ö

De Jluiting van den Noorder Lingendyk aan den Horn en onder ^cquoy.

De Cuopztref in den NoorierlVhaaldykby den Braadaal en Dalem.

Sluiten