Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

van de Coupure by den Doorbraak van 1740 onder Hedickhuizem

3. Van de Omdyking over het Vlymenfche Buicenveld of in Steede.

4. Van het leggen van enen Inlaagdyk over de binnen Velden aldaar, zyn deeze Werken op den 5 Juny in 's Hage voor de bygevoegde fommen in 't openbaar aanbefteed,

1. De Coupure te Douveren en bygeleegen Doorbraaken | | voor . ƒ 8900 o o

2. Het Herftellen van den afgeflagen Dyk onder Vlymen en Hedickhuizen, met het verder opwerken van de

geflote Coupure te Hedickhuizen, voor een fom van j 9000; o o

3. en 4. En omtrend den Inlaagdyk de onmogelykheidj wegens het gevorderd faifoen gezien hebbende, en de' omdyking by Aanbefteding te hoog (te weten een fom van ƒ37500:-:-) bcloopende, zyn de Opzieners Corn . Wisboom en Pr, Schram gequalificeert, om dit Werk by kleine Perceelen aan te Befteeden en voorts in Daggelden te maken, en heeft na de volleedige afwerking, in de Maand October, gekost 3405619! o

Dan nog wegens eene meerdere verhoging van de Buitenberm, zoo in de gedigte Coupure , als ook buiten aan de Omdyking, is nog verwerkt, een fom van 1014 o o

'7" 1 i

te Zamen ƒ 52970.19 o

De Ondergefchreeven vertrouwen hier meede aan debekoomen ordres te hebben voldaan.

Heit en Broederfchapl Haage 5 Maart 1796. J. ENGELMAN.

Voor zo veel den Leek en Dyk by 't Spoel te Cuilenborg, en de twee Linge Dyken by Asperen betreften, teekenen:

K. GOUDRIAAN. F. W. CONRAD.

REL

Sluiten