Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTIIEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Ixtract uit het Register der

Refolutien , van 't Provintiaal Committé van Holland , genomen op

Den 6. November 1797. Het Derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Op de gedane voordracht door het Departement Militair, is na deliberatie , goedgevonden en verflaan , de respeedve Commifen van 'sLands Magazynen in deze Provintie, by deze te authorifeeren, ommc een Geweer als model, van de differente Soorten of Calibers, in hunne Magazynen voorhanden . naar 'sLands Magazynen te Delft, aan het adres van de Commis F. Beeldfnyder aftezenden;

En voorts aan de Eerfte Infpecteur Moofer op te geeven , de ftaat en fituatie, waar inne die Geweeren actueel zyn;

Wordende gemelde Infpecteur voorts mede by deze gequalificeert, omme , naar bekoming van dezelve informatien , een behoorlyke Acte van taxatie daar van te formeeren, en aan het Departement Militair van dit Committé over te zenden j

En zal Extract deezer gegeeven worden, aan het Departement Militair , aan het Committé van Reekeningen, als mede aan de Eerfte Infpecteur J. Moofer , en aan de respective Commifen van 'sLands Magazynen , om te ftrekken zoo tot derzelver informatie en narigt, als om zig daar naar te reguleeren.

Accordeert met 't voorfz. Register,

1

I

f_ Q- 175 Na 55 I

Sluiten