is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van alle de Nederduitsche en Hoogduitsche boeken. Als mede van eene [...] verzameling van Portraitten [...]; nagelaten door [...] Jacobus Willemsen [...]. Welke zullen verkogt worden [...] den 23 april 1781 en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godgekerde Schryvers, in Octavo. 107

679 Leer [de] der doopsgezinde verdedigd, 1702. 680 van Anthon. Bourignon verdedigd.

681 Leerzame verlustiging, Haarl. 1740. 2d. fr.b.

682 Leeuw [J. de] over het geloof, Rott. 1777. 683 en G. Nahuis over Judas en 2 Petr.

II., 177&

684 Leeuwaarden [N, S. V.] godsdienftige christen , 3 deelen fr. b.

685 eenzamechrist.,fr b.

086 bevestigde christen ,

1727 fr. b.

687 1 bekommerde christen , 1727 fr. b.

688 godvreezende zeeman, 1725 fr. b.

689 geestelyke gezangen , 1730 fr. b.

• 690 • hetzelve werk [zonder de gezangen,] 6 deelen waar van 5 in fr b. 691 • bekommerde christen en gezang, in 1 h. b.

, 092 1——— bevestigde christen.

1 693 Leeven [het] van HaiEbn Yokdhan, i7oiing.

< 694 Gods in 'smenfenenziele, 1761.

1 695 Leidekker [M.en.J ] zuchtende kerk entegen

Bekker, 1692, 4 deelen in 1 b. b.

< 69Ö ■— [M.] fmerten des Mesfias, en Ge¬

zangen , h. b.

(697 ' confideratien, 1674, Coccejus

gevoelen, 1 h. b.

,698 —■ —- tegen J. Vlak, 1692 h. b.

C699 Leiand fj.] over de fchrift. der Deisten, 3d.fr. b.

-700 christelyke openbaring, 1769.3 deelen 4 ftukken.

^701 —' redenvoeringen, 1771. 4 deelen.

•702 Lesz [G.J waarheid van den christely ken godsdienst , 1771 fr. b.

1703 ï—' — 't byvoegfel apart, bis.

;704 christelyke zedenkunde, 1777.

■705 Lichaam der godgeleerdheid door die van de Sorbonneen verdedigfehrifc, 1718.1 h. b.

O 2 706 Ligt