Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID, VRTHE1D, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refo-

lutien, van het Committé van het Intermediair Administratif Beftuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op

Den 2. February 1798. Het Vierde Jaar der Bataaf[che Vryheid,

agttng genomen zynde , dat met den laatften December 1797, •wederom een jaar is geëxpireerd van de adfistentie gelden by diverfe Refolutien aan de Officieren, Bailliuwen en Drorfarden, als mede aan fommige van derzelver Stedenhouders toegelegd, en dat het mitsdien nodig zal zyn , dat de Commifen ter Finantie wederom volgens gewoonte worden geauthorifeerd, om de ordinaire Ordonnantiën voor dezelve optemaken en te depecheeren.

Zo is na deliberatie goedgevonden en verftaan , de Commifen ter Finantie te authorifeeren, omme voor de Bailliuwen , Officieren , Drosfarden en derzelver Stedehouders, op de hier ageer geïnfereerd Lysc vermeld, over den jare 1797 en fommige ook over den jare 1796, optemaken Ordonnantiën, ter fomme als agter elks naam ftaat uitgetrokken, ten laste van de Ontfangers der Q mieren, waaronder dezelve resfortceren.

En zal Extraft dezes gegeeven worden aan het Officie - Fiscaal toe naricht, en aan de Officieren en Bailliuwen in dezen geconcerneert, voor zo veel elk betreft, en voorts aan de Commifen ter Finantie, en den Coramis Hcins, ten einde zich daar naar te xeguleeren.

.Accordeert; met voonz, Register.

Sluiten