Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKI1E1D, VRriiEW, BROEDERSCHAP,

Extract uit het Register der

R'cfoluticn van het Adminiftratif Bcftuur van liet voormalig Gewest Holland, genomen op

Ben 12 Féruary 1798. Het Vierde Jaar der Bataüffche Vryheid.

(jfelezen zynde de Misfive door de Opzienders van 'sLands Zegels , zo aan het Provinciaal Committé als aan het Intermediair Adminittratief Bcftuur gefchreeven, waar by overzenden de Rekeningen, zo van de Drukkers van 'sLands Zegels als van de Leveranciers der Schryfbehoeftens voor de laatfte zes maanden van denjaare 1797- mec verzoek om Ordonnantie tot betaaling.

Is na deliberatie goedgevonden , en verftaan , de Commifcn van de Finantie door deze te authorifeeren, en te gelasten , de navolgende Ordonnantiën te depecheeren, als

Twaalf Ordonnantiën, ten behoeve van de Drukkers van 'sLands Zegels in de navolgende Steden, en ten laste van de Hoofd-Gaarders van het Gemaal aldaar, en dus voor

Twaalf Ordonnantiën, ten behoeve van de Leveranciers der Schrybehoeftens in de navolgende Steden , en ten laste van de HoofdGaarders van het Gemaal aldaar, en dus voor

En dat in voldoening van het gunt de gemelde Drukkers en Leveranciers voor de laatste zes maanden van den Jaare 1797 , van den Lande competeerd.

En zal Extract dezer gegeeven worden, aan het Officie Fiscaal tot narigt, en aan de Commifen van de Finantie, en den Commis Beyns, als mede aan de Drukkers en Leveranciers , voor zo veel hun aangaat, om zig daar naar te reguleeren.

Accordeert met de voorfz. Refolutie voor foo veel het geëxtraheerde aangaat.

Ordonnmntis te depecheeren voor (te Drukkers en Leveranciers , in voldoening hunner RekerJr.gen, voor de taatite zes maanden van den Jaare, l197-

Sluiten