Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELVKHEID ; VRTÜEID, BROEDERSCHAP!

ExtraS uit het Register der

I, Refolutien van het Administratif Beftuur van het voormalig Géwest Holland, genomen op

Vrydag den 16. Maart 1798. Het Vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

D

e Commisfie tot de Militaire Zaaken , heeft ter Vergadering gerapporteert, dat het gewezen Committé Militair van Holland, by aanfchryving in dato 29. Nov. 1796, de refpectlve Commifen van 'sLands Magazynen heeft gelast, telkens by iedere Guarnifoens- verandering daar van dadelyk aan het zelve Committé rapport te doen; welke aanfchryving by het Departement Militair van 't voormalig Provintiaal Committé, als gefubïntreerd zynde in dezelve werkzaamheden, fteeds in werking is gebleven. Dan, daar de Magazynen thans Nationaal verklaart zyn, en de generale directie daar over, met al het geen daartoe betrekking heeft, aan den Agent van Oorlog gedemandeert is, de gemelde Commisfie van advis was, de gemelde aanfchryving daar door als nu is komen te vervallen, en derhalven behoord te worden ingetrokken en buiten effect gefield.

Waarop gedelibereerd zynde, is-, conform het advis van welgemelde Commisfie tot de Militaire zaken, goedgevonden en verftaan, de respective Commifen van 'sLands Magazynen, by Extract dezes, kennisfe te geven, dat de meergemelde aanfchryving by deze ingetrokken en buiten effect gefteld is.

Accordeert met voorfz. Register,

176

26

Sluiten