Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID, VRTI1E1D, BROEDERSCHAP,

Extract uit het Register der Refo-

lutien, van het Committé van het Intermediair Administratif Beftuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op

Den 2. February 1798. Hei Vierde jdSr der Bataafj'clie Vryheid.

T s, na voorafgaande deliberatie, goedgevonden en verftaan, het Departement van Finantie te qualificeeren, om door het Bureau van Finantie te doen opmaaken en depecheeren de riodige Ordonnantiën, ten behoeven van de refpective Hoofd Officieren en Bailluwen, welke bevorens eene zekere recognitie hebben genoten van de Roomsch Catholieke Kerkgenootfchappen, tot zodanige fomrnen als ieder van dezelven over den afgeloopen jaare 1797 competeert; mits ter Finantie inleverende, een Declaratoir, houdende, hoe lange zy in dezelve qualiteit hebben gefungeert.

En zal Extract dezer, worden gegeven aan ieder van de gem. Hoofdofficieren en Bailluwen, mitsgaders aan de Departementen van algemeen Welzyn en Finantie, zoo tot informatie als naricht.

Accordeert met voorfz. Register.

Sluiten