Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de BESTALTBRIEF, enz. 35

wel als veele andere gelyktydige en ouder Ordonnantiën kracht van Wet gehad heeft.

Edoch by het onderzoek naar de gegrondheid der redenen van twyfeling, zullen wy het niet behoeven te laaten; maar, na die redenen eerst te hebben getoetst, zullen wy vervolgens ook trachten te betoogen, dat die Beftaltbrief waarlyk eene gepromulgcerde Wet is geweest.

Tot nochtoe heeft niemand, onzes weetens, in openbaaren druk ftaande gehouden, dat de Beftaltbrief niets anders zyn zoude dan een bloot ontwerp of Concept-Ordonnantie; uitgezonderdal- • iéén de Heer Predikant van der kemp, die den Beftaltbrief heeft laaten drukken achter het acht ft e deel van zyn Magazyn van Stukken tot de Militaire Jurisdi&ie betrekkelyk, in het Aanhangzel, bladzyde 134. en volgende; en in eene aantekening onder dien Beftaltbrief, bladzyde 134, 135. en 136. heeft opgegeven den grond, en de zwaarigheden, waarop zyn oordeel dien aangaande berustede; welke aantekening wy noodig geoordeeld hebben in haar geheel te doen drukken onder de Bylaagen achter deeze Verhandeling, Nommer L.i ten einde een ieder zoude kunnen oordeelen, of wy s'Mans grond en zwaarigheden in derzelvec kracht hebben voorgeftelt.

De Heer van der kemp , zegt in die aantekening , dat zyn voornaame grond vóór de gedagte j dat deeze Beftaltbrief voor niets meer dan voor een Concept des Articulbriefs kan worden gehouden, fteund op de vergelyking der beide ft ukken; het welk zyne Eerw. verder zegt, gedeeltelyk in den Beftaltbrief te Hebben aangewezen.

C 9 'Tü

Sluiten