Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN. ï#

voor alle de Soldaten lui» len geftraft werden.

Art. XXXVII.

Item, of het gebeurde, dat de maendt gagiè op de verfchyndagh niet en quamen ofte betaeldt wierde, ofte den Soldaten of Ruyterén om eenigérhande oorfake, het zy door belet deö Vyandts ofte anderfin ts, niet en konde toegefchickt werden, zoo en fal niemant daeromme eenigen oproer maaken, of op* roerige woorden fpreec-

; ken, of fynen Capiteyn tot betalinge van dien pogen te dwingen, ofte des te weyniger fyne tochten ofte wachten doen enda waernemen, maer hem

i conrenterende met een redelycke leeninge, tot dat het geldt kortle öfté magh komen, ende alles doen, dat goede Soldaten en Ruyterén ichuldigh zyn te doen, en zö wie ter contrarie döetj ofte hem daer onder laet

( -a a } vinden i

Sluiten