Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No.,. lÈ^ÜJ ^

VOOR 'T LAND.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP!

Extract uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van Texel.

Haarlem den 17 September 1799. Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is gelezen een Extract uit de Registers der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 12de dezer lopende Maand September, hier na volgende geinfereerd:

VOOR 'T LAND. No. 10.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Donderdag den iaden September 1799, Het Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gedelibereerd zijnde op eene Misfive van den Agent van Oorlog van den 10de dezer loopende maand, relatief de ontftaane verfchillen aan de Tothekken in het Departement van den Amftel, en andere, noopens het betaalen voor Wagens, welke tot transport van Ammunitie en Bagagie der Troupes gerequireerd ziju.

Is conform de voordragt van den Agent voorn, beflooten: de Departementaal Beftuuren van den Amftel, Texel en de Delf, bij deze aantefchrijven, om de nodige zorge te dragen, dat aan geene Tolhekken, Tollen, of bij het pasfeeren van Veeren, Veergelden worden gevorderd van Wagens, welke tot transport van Amraunite en Bagagie der Troupes zijn gerequireerd.

Sluiten