is toegevoegd aan uw favorieten.

Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E E L I N G. 93

§. 266. M. Zeerwel. — Deel nu eens 3600012 door 12.

§. 267. L. Hier fchiet na de eerfte aftrekking niets over, dan de achterfte 12. — Als ik dus van plaats tot plaats voortgaa, en de eene nul na de andere laat afdaalen (Want waare getalmerken worden hier niet gevonden (§. 30—33.),) zoude ik vier nullen achter elkanderen in den uitkomst 12/ 3600012/ 300001 krijgen: want , na de 36 afdaaling van de 1, gaat • 'er de deeler 12 nog ter- '00012 ftond niet in, en de ge- 12 hcele uitkomst zoude —— dus 300001 worden.

§. 268. M. Dat hebt gij zeer wel opgemerkt: immers kan men in alle dergelijke gevallen aanftonds veilig zo veele nullen in den uitkomst plaatzen, als 'er nullen achter eikanderen fn het deeltal gevonden worden; doch dan moet men opletten, en wel zorg draagen van 'er nog zo veele nullen daar boven achter te voegen, als men plaatzen moet voortgaan, voor en, aleer 'er de deeler in gaat.

De reeden loopt aanftonds in het oog, zo dra men maar eens een geval naar den oorfpronglijken regel (§. 232.) behandelt.

Zo gaat hier nevens 365 in 365 mil- 365/365,000365/1,000000 lioenen en 365 tast- 365,000000

baar eerst een mil- ■ .

lioen maal, en dan 365 -f-1

nog éénmaal: dat is, 365 1000000+i"maalen. Bij gevolg is 'er in ' 1,000001

den