Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN JORDANUS VAN .

21

Een nar door 't geld ooit worden kan. Zoude ik my aan die dingen kreunen ?

Dat hoor ik daaglyks :' t is dan uit, Met al uw noön! En tot befluit

Zyt gy gewaarfchouwd : 'k zal na deezen My nimmer zetten aan uw disch, Ten zy het hoog waarfchynlyk is,

Dat gy geen orateur zult wezen.

Maar wilt gy zwygen als een Mof,

En hóoren eenige andre (lof Die mynen geest meer kan verzaden,

'k Zeg u myn komst dan weder toe.

Zoo niet, ik ben u waarlyk moê. Vaarwel Heer Jorden, laat u raden.

LYKZANG op het SCHIELYK OVERLYDEN van een KAT.

Hoe zyn de Rotten zoo vol vreugd ? Hoe al de Muizen zoo verheugd,

Met dansfen en met fpringen? j 't Is even als of't kermis was : Zoo vliegen zy langs kist en kas,

Niets kan de blydfchap dwingen. Elk fpeelt den meester, elk is baas;

<7.

Sluiten