Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERVLOED IS DE OORZAAK VAN ALLE ONZE DWAASHEDEN.

Den anensch gelegenheid om zich te kwellen gaf,

Begon de dwaasheid uit te Ipatten, En weelde fchafte haast het zedig leven af.

Elk tragtte om Ihyd zich op te pronken , Verblindde de oogen door de pragt in zynen ftaat,

En elk, wien rykdom was gefchonken, Zogt aanzien, door het goud te ftrooijen op 't gewaad.

Men zogt naar Paarlen en Robynea: De wol en zydcn (Tof nam duizend kleuren aan:

Men zag de fchoonheid zelf verfchynen Met firikken, om de Jeugd in flaaffchen baud te flaan.

't Blanketfel moest haar luiftcr geven. Het blosje op ieder koon werd door de hand' bereid.

De goede trouw was haast verdreven. By 't grocyen van den winst, greeide ook de gierigheid.

J^oen overvloed van aardfche fchatten

Uit bet Fr.mscb.

M.

B 3

HET

Sluiten