is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrolyke zanggodinnen, of Mengelwerk van vernuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FABELEN EN VERTELZELS. H5

Dit merkt een Spotboef, en hy zegt:

Dit beest trakteert men byfler liegt.

Wat balkt het! zoo het kon , 't zou kermen.

De Vrienden moesten zich erbermen

Ten minden over huns gelyk.

Als ik dit werkje wel bekyk ,

Zou 'k my verbeelden , zegt een ander,

Dat deze maats gaan met malkander

Het beest niet veilen , maar zyn huid.

Hier is 't geen kleintje weer verbruid. Daar moet, fprak de oude Jaap , het zou een Job vervelen,

De Drommel en zyn Moer meê fpelen. Hoe dat men 't maakt of niet en maakt, 't Geen de eene keurt voor goed is 't geen een ander laakt. Gaa voort maar jong en oud den fpot met my te dry ven. Ik ben een Ezel: goed: ik wil een Ezel blyven.

Ik heb den brui van al 't gekwel, En volg myn' eigen zin: hy deed zoo en deed wel.

KARAKTER DER NEDERLANDEREN.

Een fchrander Franschman, die, aan boertery gewoon , Zyn vrienden menigwerf op keur van Hof onthaalde, Sprak, daar hy d' aart van meer dan eene Natie maalde ,

Van Neerlands volk op dezen toon..

De Burgers van de Nederlanden '

Ge-