Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABELEN EN VERTELZELS. 189

©ns enkel zeggen kan het ftuk wel niet betoogen 5 Doch onderzoekt het naauw gelooft uwe eigen oogen.

Dit zeggen brak de twyfFelmg, En bragt te weeg dat elk, by "t ryzen van den morgen,

Zich overtuiging wou bezorgen , En, om de Zwaan te zien. naar heur verblyfblaats ging.

De Vogels zagen nu de waarheid Van 't geea hun op het Geritst door de Eenden was gezeid:

De dui Irë zaak was vol van klaarheid : 't Beflikte Zwaantje was haast zwart van morsfigheid.

De Vogels , toen zy dit bevonden,

Verwekten een verward geluid .

Zy fchreeuwden hun verwondring uit,

En gaapten met ontlloten monden.

De Zwaan, die bly te zi.igen zat, Zong voort, maar merkte juist dat elk, by'tvrolykdagen

't Gezigt op haar gevestigd had : En eindlyk heeft zy 't oog ook op zichzelf geflagen.

Nu zag ze dat zy morsflg was. Zy wist wie haar die kool uit wangunst had gaan ftoovea.

Zy dompelde zich in de plas : Al 't flik werd afgefpoeld: zy kwam gezuiverd boven.

De Vogels vonden zich misleid. Het Eendenheir liet af van meer baldadigheid.

de

Sluiten