is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederduitsch taalkundig woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bes.

Eene zaak wel heftieren. Van hier ook beftierer, beftiering. BESTIPPEN, bedr. vv., gelijkvl. Van het onfeheidb. voorz. be en flippen: ik beflipte, heb beftipt. Rondom flippen.

BESTOKEN, bedr. vv., gelijkvl. Van het onfeheidb. voorz. be en ftoken: ik beftookte, heb beftookt. Aanvallen, befpringen: den vijand — eene ftad, beftoken. Van hier ook befloking.

BESTOPPEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfeheidb. voorz. é<? en floppen: ik beftopte, heb beflopt. Overal floppen: ik heb die kou/en laten befloppen. Voor iemand floppen : ik moet hem benaaijen en heftoppen. Van hier ook heftopping.

BESTORMEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfeheidb. voorz. be en ftormen: ik beflormde , heb beftormd. Storm loopen, Aormende aanvallen: eene ftad beflormen. Figuurlijk, onverwacht overvallen : zij kwamen mij, in mijne kamer, beftormen. Inzonderheid, ten aanzien van hevige gemoedsbewegingen : zijn geweten werd door berouw, fchaamte en vrees befiormd. Van hier ook beftormer, beftorming.

BESTORTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfeheidb. voorz. be en ftorten: ik bejlortte, heb beftort. Door Horten natmaken: den vloer beftorten.

BESTORVEN, verled. deelw., van be fterven. Dit beftorven wordt ook gebezigd, om iemand aanteduiden, wiens vader en moeder geflorven zijn : een beftorven meisje.

BESTOVEN, veiied. deelw. van heftuiven. Met Hof bedekt. Ook, in den gemeenen fpreektrant, voor beichonken.

BESTRAFFEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfeheidb. voorz. be en ftrafen: ik beflrafte, heb beftraft. Berispen. Van hier ook beftraffer, beftraffing , beftraflijk, beft ra fft er.

BESTRALEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfeheidb. voorz. be en ftralen: ik bejlraalde, heb beflraald. Befchijnen: de zon beftraalt de aarde. In den dichterlijken ftijl: met 's Hemels gunst beflraald. Van hier ook befiraling.

BESTRATEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfeheidb. voorz. be en ftraten: ik beftraatte, heb beftraat. Met flraatfleenen beleggen : eenen weg beftraten. Van hier ook beflrating.

1 BE-