Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5<5o O N TV

Hooft gebruikt dit woord der ftraattaal in zijnen Ware-nar: om me de pot behendigh t' ontmorsfen, afhandig te maken. Waren onder de markt verkoopen noemt mem er mede te mor/en.

ONTMOSSEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfcheidb. voorz. ont en mos/en * dat buiten zamenft. niet voor-, komt: tk entmoste, heb ontmost. Van mos. zuiveren: clijfboomen fnoeijen en ontmosfen.

ONTMUITEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfcheidb. voorz. ont en muiten, dat is in eene muit, eene vogelkevie, opfluiten: ik ontmuitte, heb ontmuit. Uit eene muitlaten, uiteenekevie los laten. Bij J. v. Heemskerck komt het oneig. voor: '£ voorfie deRhijnontboeijt, 'k voorjie de Maes ontmuijt.

ONTMUNTEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfcheidb. voorz. ont en munten: ik ontmuntte, heb ontmunt. Eene oude munt vernietigen, om geld met eene nieuwe te ftempelen.

ONTMUNTEN, onz. w., gelijkvl. Van het onfcheidb. voorz. ont en munten: ik ontmuntte, ben ontmunt. Als men iemand in langen tijd niet gezien heeft, en deszelfs gelaatstrekken zich niet meer voorftellen kan, zegt men hij is mij geheel ontmunt. Vond. zegt ergens': die grijs

* zijt en ontmunt. Men zoude het als eene figuur van het vorige woord kunnen houden; liever, nogtans, het van

™S*\xini£?ntin£hi-i hee^ het °P m'i g"»uni) afleiden.

ONTMUREN, bedr.w., gelijkvl. Van het onfcheidb. voorz. ent en muren, dat is bemuren: ikontmuurde,heb ommuurd. Van muur of vestingwerk ontblooten: wallen, thans ommuurt. Bogaert. Van hier: ontmuring: het is een dach van ontmueringe des muers. Byselv

ONTNAAIJEN, bedr.w., gelijkvl. Van het onfcheidb. voorz. ont en naaijen: ik ontnaaide, heb ontnaaid. He*genaaide los maken: Al Jlijt ghij niet dan leuren, ontnaei)en gaet voor jcheuren. Huyg.

ONTNACrELEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onfcheidb. voorz. ont en nagelen: ik ontnagelde, heb ontnageld. Ue nagels uittrekken. ö

ONTNARREN, onz. w., gelijkvl. Van het onfcheidb. voorz. ont en narren: ik ontnarde, ben ontnard. Met eene narreflede zoo fnel rijden, dat mea uit het eezkê komt. ° 6

ONT-

Sluiten