Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T a. 3t

telijken » die, in tegenwoordigheid van Molière, aan het palcis van den Paufelijken gezant, hunne paternosters, naar den uiterlijken fchijn, zeer aandachtig baden , maar, zoo haast zij tartuffefs te koop hoorden roepen, uitriepen: o fignore.' Tarluffi! Tartuffi! en hem hierdoor aanleiding gaven, om eenen fchijnheiligen met den naam van Tartufe te beftempelen. Voorts gaf men in Italië aan de aardappelen, toen deze aldaar bekend werden, den naam van tart ufo; en hiervan, of van jhet verkleinw. tartte foto, vormde men in Duitschland, Waarheen de aardappelen uit Italië voortgeplant werden , de benaming van tntufel, tartoufel, kartoufel, of kartofel, waarmede men de aardappelen hier te lande ook wel eens beftempelt. Daarentegen heeft het gezegde flag van ftuifzwam zijnen fr. naam van trujfe, of truffle, en den eng. truffle, en hoogd. aan den

ital. tribolo, of, volgens Adelung, omdat het, even als de druiven, in trosfen groeit, aanhet nederf.^/^/y fel, te danken. TARWE, tarw, z. n. ,vr., der, of van de tarwe; zonder meerv. Het cdelfte flag van koren, weit: een zak tarwe. Het veertel der beste terwe. Hooft. Hel plantgewas, 't welk dat koren voortbrengt, en onder de grasfoorten gerangfchikt wordt: het onkruit onder de terwe. Vond. Maer detarwe hrenght te famen in mijne fchuere. Bijbelv. Zamenftell. : tarwakker , tarwbouw, tarwebrood, tarwemeel, tarwoogst, tarwgras, enz.

TARWGRAS , z. n., o., van het tarwgras; zonder meerv. Van to.rw en gras. Meer dan eene foort van gras, welke met de verfchillende foorten van tarwe onder eene en dezelfde klasfe gerangfchikt wordt: biesachtig tarwgras, voortkruipend tarwgras, enz.

TAS, z. n., m., van den tas; meerv. usfen, Verkleinw. tasje. Een hoop koorns , of veldgewas. Ook wordt het gebruikt voor een' hoop, of eene opgeftapelde menigte : hi] jl-tpt op eenen hoogen tas van dooden. Vond. Defe voerde daer in eenen tas op ten kerekhof te worone al die hij vant. v. Hass- Eene boerenwoning, die te gelijk met de ftalling, fchuur, bergplaats voor koren, of hooi, enz. ondereen dak begrepen is , zoo dat alles gezamenlijk eenen fpi'.s toeloopenden hoop'

vormt,

Sluiten