Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5* V e r;

rechten wel verguldt met beter glans van eer. Anslo. Schoon 't laaken zij Verguldt met veel gefonde fpijzen. Six van Ghand. Men verguldt dit noch glimpelijk met eene voorrede. Vond. Voorts beziet men het in plaats van met gouden zonneftralen befchijnen: daer de dagh Batavie verguit met de eerfte jiraeïen Vond. t Morgenroot vergulde noch geen kim. Moon. alkoesterende zon verguit der bergen top. Poot. Wanneer de dageraat, met rozen opgehult, in 't fijn oranje kleet de kimmen hadt vergalt. Eindelijk is vergulden met eene goudgele kleur bedekken: de boterbloem verguldt de wei op haren tredt. Vond. Van hier vergulder, vergulding, verguldfel. Zamenilell.: verguldkas, in eenen boekwinkel , enz. — ovenergulden, enz.

VERGULDSEL, z. n., o. , des verguld/els, of van het verguldfel; meerv. verguld fels. Van vergulden. Het dunne goud, waarmede iets overtogen is : al het guld elis ''er ajgefleten, VERGUNNEN, bedr. w., gelijkvl. Ik vergunde, heb vergund. Van het onfcheidb. voorz., ver en gunnen. Oulings öok verjontien, veronnen. Toeftaan, gunnen; met de zaak , die vergund wordt, in den vierden naamval: iemand het bwgerregt vergunnen. Vergun mij oo'- een druppel nat. Vond Vergun mijn ziel een beter lot. L. D. S P. Of, als het eene daad is, in de onbepaalde wijze: vergun mij, u te dienen! Of met eene omfchrijving: vergunme, dat ik leve en fierve reine maeght. Vond. Bij Kil., ook misgunnen, benijden , even als veronnen, in : fi hebben onrecht, dies ons veronnen. Walewkin. In wille niet , dat hijs u verent. Ferguut. Van hier vergunning. VERHAAL , z. n., o, , des verbaals, of van het verhaal; meerv. verhalen.- Van het onfcheidb. voorz. veren halen, met weglating van den ftaart, zie ver'. Berigt, opgave, verflag: door een gerouwde haal ra'n pet gebeurde. Om in orden te fielten een verhaal van de dingen. Bijbelv, Herftel van krachten, v.m geledene verliezen , enz.: hij kan to' geen verhaal komen. Is daar geen verhaal op te krijgen? Daar is geen verhaal op htm,

VERHAASTEN, bedr. w., gelijkvl. Ik verhaaste, kek icrha*sj, y,m het onfcheidb. voorz. ver en haasten*

Sluiten