Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V e Rt 239

verftering, verflerfel. Zamenftell.: verfierbloem , verfier 11 een, enz. ';■

VERSJOUWEN, bedr. w., gelijkvl. Ik ver/jouwde, heb verfjouwd. Van het onfcheidb. voorz. ver en houwen. Van de eene plaats naar de andere fiouwen: waarom laat gij dat kout niet verf/ouwen .? Wederkeeriglijk , zich door fjouwen benadeelen: gij ver/jouwt u waarlijk al te veel!

VERSLAAFD, zizverflaafdheid.

VERSLAAFDHEID, z. n., vr., der, oïvan de, verflaajdheid; zonder meerv. Van verflaafd, deelw. , van verjlaven. Overgegevenheid : zijne verjlaafdheid aan het fpc'l is fchandeüjk.

VERSLAAN, bedr. en onz. w., onregelm. Ikverjloeg, heh en ben verflagen; en, oulings , ver liegen. Van het onfcheidb. voorz. ver en flaan. Bedr. , op nieuw , en wel anders, dan voorheen , liaan: gij moet dien 'bal vergaan. Op eene andere plaats liaan: verjla den Jpijker, om de Schilderij daar te hangen. Door liaan bewegen, verwrikken: die paal jlaat zoo vast , dat ik hem niet verjlaan kan. Nederilaan, neervellen: verjloegh den Ëgijptenacr. Bijbelv. Eer hi ente fine conjien ontflien, wort hi ver liegen dqcr ter Itcds. M. Stok. Gaófchelijk overwinnen: hebt g'eertijdsin den flrijd mijn vijanden verflagen. L. D. S. P. Die "t lant van oorlogsplagen in vri)heit heeft her(telt, den dwingelant verflagen. FIoogvliet. Onthutfen, van moed berooven: die tijding verfloeg hem zeer. Godt ziet u jamm.r aen en zal u helper zijn ; Dus wilt 11 niet verflaen. Vlarrd. redenr. Pater, verjlaet u niet, het is den brouwer in deflange. v. Hass. Deze en gene dingen van derzelver werkkracht berooven. Dus is verjlaan het gezwel, bij Kil., hetzelve verzachten. 'Verdaan de hitte, den dorst, dezelve ver* minderen: het beeknat zal op weg zijn dorst verdaan. L. D. S. P. Eindelijk is verjlaan, bij Kil., heipnelick ver(teken, van waar, bij Plantyn , verflach fpelen, iets van een ander heimelijk ontvreemden en verfcb.uilen.-~ Onz., is verjlaan verkoelen: laat de thee een weinig verjlaan. Verfchalen: het bier zal verjlaan. Van hier verflag. Het deelw. verflagen wordt als bijv. n. en bijw. gebruikt.

Sluiten