is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederduitsch taalkundig woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45* Voo,

VOORSCHIP , z. n., o., des voor/chips , of van het voorfchip; zonder meerv. Van voor en fchip. In tcgenoyerftelling van achterfohip , het voorfte van een fchip: het voorfchip vast fittende bleef onbewegelick. Bijbelv. VOORSCHOOT, z. n., o., des voorfchoots, oïvan het voorfchoot; meerv. voorfchooten. Verkleinw., voorfcheotje. Van voor en /Woof. Een kleedingftuk, dat men voor den fchoot draagt: waarom hebt gij uw voorfchoot afgedaan? VOORSCHOT, z. n., o., desvoorfchots, of van het voorfchot; meerv. voorfchotten. Van voorfchieten. De daad van voorfchieten: bij het voorfchotvan de zegels. In voorfchot zijn, is , geld voorgefchoten hebben. Voorts bezigt men voorfchot ook nopens voorgefchoten geld : ik verzoek mijn voorfchot te rug. Hoe veel bedragen uwe voorfchotten? VOORSCHREVEN , bijv. n. , zonder vergrootingstrappen. Van voor en fchreven , eene bekorting van gefchreven, deelw. van fchrijven. Voorat gefchreven , gemeld , genoemd : de voorfchrevene perfonen , of zaken. r , -r c VOORSCHRIFT, z. n., o., des voorfchrifts, ot van ' het voorfchrift ; meerv. voorfchriften. Van voor• fchrijven. Al, wat iemand voorgefchreven wOrdt, zoo om het na te fchrijven, als om zich daarnaar ' te °-edra<ren: men moet zijne leerlingen geftaatg nieuwe voorfchriften geven. Hij, die zich draagt naar V voorfchrift van uw wet. L. D. S. i. /Vat baet u nu het voorfchrift van eenen eedt. Vond. Nae het voorfchrift des boeks van Mofe. Bijbelv. VOORSCHRIfVEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik fchreej voor, heb voorgefchreven. Van voor en fchrijven. : Voor iemand fchrijven, opdat hij het nafchrijve: ik zal het u eens voorfchrijven; of, opdat hij zich daarnaar gedrage: iemand voorfchrijven, wat hij zeggen, doen, of laten moet. Iemand de wet voorfchrijven. is, over het algemeen, hem, evenveel hoe ook, in zijn gedrag bepalen. Van hier voorfchrijving. . VOORSCHRITVING, z. n., vr., der, oï van de, voorfchrijving; zonder meerv. Van voorfchrijven. De daad van voorfchrijven : bij de, voorfchrijving

Van