Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V *. v, V v t. 5«l

vruchteloost. Van vr«rA* en hos. Dat geene vruchten voortbrengt: die boom is jaar op jaar vruchteloos. Maar meer gewoonlijk, dat geen voordeel aanbrengt, dat de gewenschte uitwerking niet heeft: eene vruchtelooze poging. Al wat men daaraan doet, is even vruchteloos. j)ie vredesonderhandelingen zullen even vruchtchot bevonden worden , al: de vorige. Als bijw. vergeefs: vruch eloos vermoeijen zij zich nog fteeds. Van hier vruchteloosheid ■ VRUCHTEN , onz. w., gelijkvl. Ik vruchtte, neb gevrucht. Moet oulings even gebruikelijk zijn geweest, als het hoogd. fruchten, daar wij in onze taal de zamenftelling bevruchten hebben ; maar wij gebruiken thans , in plaats daarvan , vruchten voortbrengen , baten, enz. , . VRUCHTEN , bedr. w., gelijkvl. Ik vruchtte, heb gevrucht. Van vrucht, vrees. Kil. ook vurcMen, votchten, hoogd- furchten, Ulphil. faurhtan, Ottfrid. forahten, nederf. fruchten, angelf. frihtan, deen. frijgte, zweed, frukta. Vreezen: hi vrucht al Openbare , da', de van Vlaend en fullen conien. M. Stok. Und vruchtende , da', fij in meerder fchade kommèn mochte. V. Hass Zo dat wilbrand noch dieven vruchten. Six v. Chand. Begin was u geen vreugd; waarom dan 't end gevrugt? D. Deck. Schoon hij al den ft rijd niet 1 rucht. Kamphuiz. IJdele geruchten en woorden, die men niet moet vruchten. Vond; bij wien men dit woord meermalen, vindt. En , op het voetfpoor van de opgenoemde, en meer andere, vroegere Schrijvers, bedient Huizinga Bakker zich daarvan , in: min ge-aar is dan te vruchten. "VRUCHTGEBRUIK, z. n., o., des vruchtgebrutki, of van het vruchtgebruik; zqnder meerv. Van vrucht en gebruik Gebruik van de opbrengften, renten, enz. van eenig kapitaal,, enz. : hij heeft het enkele vruchtgebruik van dat go'èd. Van hier vruchtgebruiker, lat. ufufructuarius. VUIDIG, bijv. n., vuidger, vuidigst. Slecht, traag: de vuidigen en onftrijdtbaren dompelen zin modder, enz. Hooft. Het zamengetrokken vuig is thans in gebruik. Zie vuig. VÏJIG, bijv. n., vuiger , vuigst. Gering, flecht, verachtenswaardig : de vuige lasur. Ook wordt het geKk 5 , be-

Sluiten