is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a boskoop. gouda.

liger om Leiden konden liggen. En der Franfchen Krygsmagt werdt, omtrent een eeuw daar na, by deze Sluis gefluit. Verder voeren wy door een plaats , die , hoe vreemd dit ook fchyne , tot de Hooge Vierfchaar der Heerlykheid of Abtdy van Rynsburg behoort, namelyk door Boskoop, een Dorp waar veel Boomkwekers woonen , Tuineryen en andere Neringen zyn , langs de Gouwe tot in dit luchtig Gouda. De wateren zyn hier, en daar wy verder in Zuid-LIolland zullen komen, drinkbaar. Gouda ligt meest in 't rond. De Groote kerk, weleer aan Joannes denDooper gewydt , welke de Had zeer ver doet kennen , trekt hier altoos het eerst den aandacht; wy naderen haar , van by de Potters poort , by welke een Pluis voor Kostkoopers is , weleer een Nonnen-Klooster, in 't gezicht van den Vrouwe-Toren ; de Gouwe , waar aan der Lutherfchen Kerk met haar fpits , voorheen de St. Joost-Kapel, en de Vischmarkt , verder Op wandelende. De Toren heeft een Klokkenfpel in haren zoogenoemden Lantaarn, een doorluchtige fpits. Verfcheiden malen leedt de Kerk , die twee en vyftig Altaaren hadt, en omtrent den aanvang der dertiende eeuwe hier uit den Bloemendaalfchen Polder verplaatst zoude zyn , door brand , laast in 't midden der zestiende eeuw. Toen en te voren, wanneer de middelen tot brandblusfching gebrekkig waren,