is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDUIK HENRIK. WILLEM II. 421

'Barneveld was die eerfte Staatsdienaar , die beloonde Raad, die toen Advocaat, na hem Raadperifionaris, van Holland genoemt werdt, Vriend van Maurits en zyn Vader , Hoogerbeets Penfioriaris van Leiden , en de Groot Penfionaris van Rotterdam. Ledenberg , Geheimfchryver der Staten van .Utrecht, hadt zich, uit vrees voor deze Rechtbank, het leven benomen ; zyn lyk werdt, in een Kist, aan een halve Galg gehangen. Bekent is St , hoe de Groot, in 'tjaar 1621, omtrent het einde van 't Beftand, uit Loeveftein ontkwam, en dat aan Iioogerbeets, in 't jaar 1626, zyne buitenplaats by Wasfenaar tot een verblyf werdt toegedaan. Ik zwyge van den toeleg op 's Prinfen leven , in 't Jaar 1623. — Fredrik Henrik was de opvolger, van zyn halven Broeder Maurits , in 't Jaar 1625 overleden , en verwierf zich het Stadhouderfchap van Groningen en Drent. By zyn'leven verkregen de Remonftranten weder vryheden , en werdt te Munfter de Vredehandeling begonnen, die in 'tjaar 1648 , geen jaar na zyn overlyden, tegen veeier en Frankryks genoegen , getekent werdt;waar by een andere Philips, Koning van Spanje, deze Landen , na een tachtigjarigen Oorlog, voor vry erkende. — Willem, Zoon van Fredrik Henrik , was reeds zyn opvolger geworden. Nu ontftonden 'er gefchillen over 't afdanken van 't Krygsvolk. De Stadhouder Dd 3 deedt