is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42* I STADHOUDERLOOS BEWIND.

deed? in 't Jaar 1650 zes Heeren van Holland naar Loeveftein voeren , en bragt Krygsvolk voor Amfteldarn ; welke Stad zich met hem verdroeg, en waar op de Gevangenen ontflagen werden, Hy ftierf in 't zelfde jaar. Zyne Gemaalin, Dochter van Karei den Eerften , Koning van Engeland , beviel , kort na zyn overlyden , van eenen Zoon, ook Willem genoemt. — Holland en de meeste Landfchappen bleven nu zonder Stadhouder , en in 't Jaar 1651 werdt, op de groote Zaal van 't Hof in den Haag, eene groote Vergadering gshouden, die door den Raadpenfionaris Rats geopent en gefloten werdt. Welhaast geraakte men in Oorlog met Engeland , daar Karei de Eerde onthalst was, en Cromwel als Refchermer of Protector regeerde. Holland bewilligde in de uitfluiting voor altoos van den jongen Prins, en op dien voet verkreeg men in 't Jaar 1654 Vrede; in welk Jaar Delft groote fch&de leedt, door 't fpringen van een Kruidhuis. Vervolgens onftondt 'er een Oorlog met Portugal en in 't Noorden, wyders, onder het twisten der Voetianen en Cocceaneu , met Karei , Zoon van den onthalsden, hier na zyne ballingfehao, by zyne herftelling, vriendelyk ontvangen, en niet den Bisfchop van Munlttr. Holland vernieuwde reeds de uitfluiting des Prinfen. De Ruiter, aan boord hebbende Cornelis de Wit, Ruwaard van Putten, Broeder van den Raad-

pen-