is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't jaar. 1672. 423

penfionaris Jan de Wit, als Gemagtigde van Staat, ftevende naar Chattam, en ftak verfcheiden Engelfche Oorlogfcbepen in brand ; dit, en een zware brand in Londen , bevorderde den Vrede, in 't Jaar 1667 te Breda gefloten. Met Munfler was de Vrede reeds getroffen. In 't gemelde Jaar hadt Holland , onder den naam van eeuwig Edict. , of eener altoosdurende bepaling, befloten , het Capitein-Generaalfchap, of algemeen Krygsbevelhebberfchap, nooit aan een Stadhouder te geven , en geen Stadhouder aan te fteller.: de andere Landfchap. pen fielden ook het eerde vast. Men begreep dat men zich by 't Stadhouderfchap , of wel by de groote magt, daar aan verknocht, niet wel hadt bevonden. De jonge Prins werdt ondertusfehen , in 't Jaar 1672 , voor éénen Veldtogt, tot algemeen Krygsbevelhebber aangeftelt. Lodewyk de Veertiende, Koning van Frankryk , en Karei de Tweede, Koning van Engeland, vooraf in heimelyk Verbond getreden, verklaarden in Grasmaand dezen Staat den Oorlog. Eene landing by Tesfel werdt, naar fommiger fchryven, door een ongewoone Ebbe verhindert. De Keurvorst van Keulen en Bisfchop van Munfter, verklaarden ook den Oorlog , en bemagtigden Overysfel ; terwyi de Franfchen, onder Lodewyk , Gelderland, Utrecht en drie Hollandfche Steden innamen. In Dd 4 on-