Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49© ZOUTNERING ENZ.

ben al van vroege tyden het voornaamfte van den Zierikzeefchen handel uitgemaakt; waar by vervolgens de Koopvaardy gekomen is. Weker maakte men Zout van de Asfche van zekere uitgedolven aarde , Derry genoemt, welke met zout Water gemengt werdt; waar van een Schildery in 't Gasthuis te zien is. De tegenwoordige wyze van Zoutzieden, of het zuiveren van 't van elders aangebragte Zout, beter zynde, is daar van mogelyk het fpreekwoord, hier eene Drink'.euze , Zout wn Zout, geen erger Zilte. Van de Haringvaart is hier niets overig; maar de KflbbeHaauwvangst wordt >er nog gehandhaaft. 'Er is ook Handel in Kreeften en Oesters. De zuiverfte Meê wordt gereed, in de Stoven binnen 't Poortambacht van Zierikzee. De Landbouw levert een ryken voorraad uit van Vlas, Koolzaad, Erwten, Boonen, Boekweit, Rogge, Gerst, Haver, 'Parw en andere Landvruchten; waar by de Veekweekery en 't Vetweiden niet vergeten wordt. De Lakenhandel is hier verdwenen. De Stad heeft, onder anderen, het recht om een Scherprechter te (lellen. Ongelyk en geweld, een' Poorter van Zierikzee aangedaan , moest geftraft worden,als of het eenen Zeeuwfchen Edelman aangedaan was. By uiterften wil, moet men den Kinderen twee derden , of, by ontbreken derzelven , den naasten Erfgenamen binnen Poortambacht een derde vrylaten.

'Er

Sluiten