Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45(£ HAADHULS. CR00TE KERK»

Groote Kerk. Westwaard zyn nog twee lu*. ti^e pleinen , de Vlasch- en Beestenmarkten» beide ook belommert. Het Slot is voor afbraak verkocht. Ik weet niet of daar by nog de overblyffels zyn, van een Moerbezieboom , meer dan drie honderd jaren oud. In den zwaren vierkanten zonderling Gekapteri lagen Toren van 't. Raidhuis, hier met een dubbelen Opgang, hangt de groote klok. Zie bier een proefje van een Tydvers, in de Vierfchaar, waar ia de talletters rood zyn;

WYe fag *ioY: Meerdere binnen den goefChen WYCke dan CaroLVs den kiYzere Van Landen rYClce.

Z. Dat foort van vernuft is zeker nu verlieten.

V. Niet geheel. De Spreuken der drie Schutteryen, met welke zy zich onderfcheiden , zyn: Jltyd aanklevende, Van ongeneugten vry, en, AUji in ro°-e l) i Qr&U of Maria-MagdalenaKerk is. een tfnaïejdyk K .lisgibouw, waar op een Spits me* een K^efpeU De Kleine of Gasthuis-Keik ftaal aai .'e oostzyde der Stad, nier ver van den Wal. De Jemeente wordt door vier Leeraars bedient. Joannes Antonides van der Goes, wien Vondel Zoon noemt, bekent door zynen Yftroom, geeft in zynen naam zyne geboorteplaats te kennen. Men vindt hier nog verfcheiden Zoutketen , en Meelloveu. De meeste handel is in Granen, hier ter Markt ge-

. voert.

Sluiten