Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TKOLÉN. STADHUIS. 403

Vo'èr& T.r is een gilde der Landlieden geweest, waar van de oirfprong niet bekent is. Men moet zoogenoemt Vry-Burger zyn, om in een Gilde toegelaten te kunnen worden. 'Et zyn twee Burgemeesters. Tholen, op 't Eiland diens naams, tegen overBraband, beval, lig aan den Stroom de Eendragc gelegen, niet ver van Bergen op Zoom, is ten halven van Euitenfingels omringt, en heeft verder aan de Landzyde veele fchoone Wei- en Bouwlanden , terwyi de Wallen ook meerendeels met Boomen beplant zyn. Met een Pont wordt men naar 't Vaste Land van Braband overgezet , en kan men te Lande in Holland komen. Voor 't overftroomen der Zeeuwfche Stad Reimerswale, op Zuidbevcland , was derwaards ook een Veer. Van een Graaflyken Tol aan deze Veren, fchynt de Stad Tholen naam en opkomst te hebben. Zy was te voren , gelyk andere Steden van Zeeland, behalven Middelburg en Zierikzee, onder byzondere Heeren. De laatfte Pleer , Guy van Blois , hadt zoo veele fchulden gemaakt, dat zyne Weduw den Sleutel op de Kist leide. In 't begin dezer Eeuwe, werdt de Stad door eenige Franfchen overvallen en geplundert, uit weerwraak over eene ftrooping in Frankryk. In 't jaar 1747 > was men hier zeer bekommert. 'Er zyn geen 400 Huizen. De Groote Markt is ruim. Het Stadhuis is een oud Gebouw, van witten Arduinfteen,

op

Sluiten