Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wen. 151

Woud eckkn gheeft na wensch. Spiegh. 't War is naar wensch. Halma. Van hier wenfchen, enz. Zamenftell.: gclukwensch, hartewensch, hetlwensch, kermiswensch, morgenwensch, meuwejaarswensch, vloekwensch, zegenwensch, zielwensch, enz.

Wensch , boh. win/s , eng. Vfish , Kero wunsc , hoogd. wunseh , is eigenlijk een bijv. n, van wun , hoogd. wonne, een booge trap van vermaak en genoegen; van waar wunilust; zie wellust.

WENSCHELIJK , bijv. n. en bijw., wenfchehjker, wenfchelijkst. Van wenfchen, zie //ƒ*. Dat zich wenfchen laat, begeerlijk: het fchijnt mij eene wenfchelijke1* zaak. Als bijw., naar wensch: kon het ooit wenfchelijker uitvallen ? Van hier wenfchelijkheid.

WÉNSCHEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. /* wenschte, heb gewenscht. Bedr., eenen wensch koesteren, ol uiten: ende wenschten dat het dagh wierclt. Bijbelv. IJ der wenscht, dat hij het velt behoude. Vond. Wa* men voort tot dienst en heerlijkheit van eene ftadt zou wenfchen. Poot. Toebidden, met den perfonn inden derden naamval: ik wensch u goeden dag. Den vader hoogh van jaren veel heils te wen.chenjla. A. Bijns. Onz. verlangen , en zijn verlangen uiten: daar wensch ik ook naar. Wenfchen kan niet baten. Het is te wenfchen, beteekent, het is wenfchelijk. Het was te wenfchen, het zou goed, heilzaam, nuttig zijn. Iemand krank wenfchen, is, wenfchen, dat hij krank ware. I-mand voor fint Feiten wenfchen, hem verwen fchen. Van hier gewensch, gewenscht, bijv. n. en bïjw,: wenfchelijk, wenfcher, wenfching. Zamenftell.: wenschbrief , enz. Toewenfchen, verwenfchen, wegwenjchen,

611 Wenfchen, Kil. ooYwunfchen, zooalsinhethoogd., eng. wish , boh. winsfowati, zweed, ënska, Ottfrid. wunsgan, komt van wensch.

WENSEL, zie wennis.

WENST, zie wennis.

WENTELEN, bedr. en onz. w., gelijkvl. Ik wentelde, heb en ben gewenteld. Voortdurend werkw. van wenden. Bij Kil. wendtelen. Bedr., een ding geftadig wenden en keeren : nacht en dagh ghewenteltenghekeert ligghen in duighen. Boetii. Bijzonderlijk, door geftadig wenden, van zijne plaats brengen: fij wentelden ö K 4 den

Sluiten