Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wol.

237

wolïenbruch. Een z.vare plasregen: er is een', wolkbreuk gevallen. WOLKEN, zie wolk.

WOLKENKOLOM, z. n., vr., der, of van de wolkenkolom; zonder meerv. Van wolk en kolom. Hoogd. wolkenfaule, Notk. wolckenfule. Eene wolk, in de gedaante van eene kolom , die de Israëliërs in de woestijn van Arabie des daags vooruit trok, en des nachts door eene vuurkolom vervangen werd: fo quam dewolckencolomne nederwaerts. Bijbelv. In een wolkkolom. L. D. S. P.

WOLKIG, zie wolk.

WOLKOOPER, zie wol.

WOLKRUID, z. n. , o., des wolkruids, of van het ■wolkruicl; zonder meerv. Van wol en kruid. Hoogd. wollkraut. Een plantgewas van velerlei foort: de bladen van het wolkruid zijn gebaard en harig.

WOLKZON , z. n. , vr., der, of van de wolkzon; meerv. wolkzonnen. Van wolk en zon. Bij Halma, eene bijzon: die wolkzon gaf aanleiding tot vreemde voorfpellingen.

WOLLEN, zie wol.

WOLLEN, onverb. bijv. n., dat van wol is: wollen flojfen. Zamenftell. : wollennaaijcn , wollenna iificr, wollennaald, wollenwever.

WOLLENNAA1JEN, zie wollen.

WOLLENWEVER, zie wollen.

WOLPLUKKEN, zie wol.

WOLSCHEIDEN, zie wolbereiden.

WOLSPINNEN, onz. w., enkel in de onbepaalde wijze gebruikelijk. Van wol en fpinnen. Garen van bereide, gekaarde, of gekamde, wol vervaardigen: zij geneert zich met wolfpinnen. Van hier wolfpinner, wolj'pinnerij, wolfpinfter, enz.

WOLVEDAK, z. n., o., des wolvedaks, of van het uolvedak; meerv. wolvedaken. Een dak van eene zekere bijzondere gedaante. Van dak en wolf, dat hier eene bijzondere beteekenis heeft, even als 'mwolfseinde, het einde van een dak, dat met drie of vier hoeken fchuins afloopt.

WOLVENPRENT, z. n., vr., der, of van de wolvenprent; meerv. wolvenprenten- Van nolf en prent. Anders wolvenppoor. Een voetftap van eenen wolf: de

woL

Sluiten