Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL* t9

ó Zmster, mij zoo waard! —

edipus.

Wat hoor ik'.

antigone , Ismcne tot hem leidende , terwijl deze hem omarmt. Vader, ach! de jongfte van uw telgen! Ze omhelst u, fnikt, en kan de ontroering niet verzwelgen!

i s M e N e , beide beurtlings in de armen drukkende. 6 Dierbre Vader —, ö geliefde zusternaam! Ik vindc u naauwlijks weêr — verbijsterd — buiten aam!

edipus, verbaasd. Mijn dóchter, zijt gij 't?

I sm ENK.

Ja, ó oorfprong van mijn leven! edipus, haar omhelzing al nokkende beantwoordende. 6 Zusterlijke telg !

i s m e N e , terwijl ze hem met ontroering aanziet. 6 Schouwfpel, om te beven!

edipus.

Zijt gij 't ? koomt gij tot mij ?

ISMENE.

Ja, tot mijn hartewee! edipus, haar de handen toereikende. Ach 3 grijp mijn handen.

Ba l&

Sluiten