is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI. Boek. Geschiedenissen. 105

ken - dat is tot je dienst ; maar komje 1 om het huis te pionderen, dan zullen we Te wel ontvangen, en (tevens zyn mes trekkende) je kunt verzekerd weezen , dat le je met dit entje fiaal zeer wel zullen toe/lellen. Deeze korte redenvoering, met ernst en yver uitgefproken hadt het gehoopte gevolg; want de bende vertrok. Dercelvke bejegening troffen zy ook aan oï^ lWemmerd> by de Haarlemmerfluis, by Schutte, die eenig Scheepsvolk in huis hadt, mede wel voorzien van goede mesfen; 't welk oorzaak was, dat deeze beide ongemoeid bleeven.

Om dergelykc redenen, is het V eeschhouwers-Komptoir,agter de grooteVleesch-

hal ook bevryd gebleeven, fchoon het m de op den plonderrol ftondt. Men ver• bekerde dat de meeste knegts tegen de verwoesters op hunne hoede waren, voorneemens zynde, om by den eerften aanval, onder den ruigen hoop, niet hunne kapmesfen in 't honderd te hakken; dan dit byster onthaal niet van hunnen fmaak zynde , durfden zy niet waageti , om aldaar hunnen huid in gevaar te Hellen: dies bleef de voorgenomene plondering agter.

Met grootere ontroeringe en gevaar ontkwam de Hospita van het Wynkoopers Güdehuis, in de Koeftraat, de voorgenomene plondering. Een party volks aeedt deeze vrouw met reden voor het ergfte vreezen: te meer, toen één uit den hoop naar binnen drong welken zy, met traanen in de oogen, tot medelyden en bevrydmg G 5 van

748*

Baldadigheidin de Koeftraat.