Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHE/O, BROEDERSCHAR

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuux van den Ouden IJsfeh

Zwolle den 20. September 1799. Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog gefchreven in den Haag den 18. dezer, houdende &a Waarop gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde , dat bet belang des Vaderlands volftrekt vordert, dat aan de fuccesfive aanfchrijvingen van den Agent van Oorlog, vervat bij de*, zelfs Misfives van den 31. Augustus en 5. September 1.1. in allen dele met de meeste fpoed worde voldaan, ten einde de dienst van den Lande door geen gebrek aan Drijvers voor de Artillerie train enig nadeel worde toegebragt, 't geen in deze omftandigheden van te gevaarlijke gevolgen zoude kunnen zij»; en geconfidereerd, dat het een der voornaamfte pligten is van elke geconftituëerde magt, voor al in tijden, waar in een vijandelijk Leger op de bodem dezer Republiek verfchenen , deszelfs vrijheid met geweld van Wapenen zoekt omver te werpen, met agterlating van alle andere bezigheden, aan deze aanfchrijvingen te beandwoorden, en daar door, zo veel in hun vermogen is, mede te werken, dat de dienst van den Lande behoorlijk kan worden verrigt, en in aanmerking genomtn, dat onderfcheidene Municipaliteiten, Raaden der Gemeente, Plaatslijke en Gemeente-Beftuuren, Schouten en Richteren in dit Departement, niet tegenftaande onze fuccesfive aanfchrijvingen van den 1. en 10. September 1.1. alnog in gebreke zijn gebleven, het, van hen gerequireerd, getal Drijvers voor de Artillerie train te leveren en eindelijk geconfidereerd, dat het Ons is voorgekomen, dat door onderfcheidene Municipaliteiten, Raaden der Gemeente, Plaatslijke en Gemeente-Beftuuren, Schouten en Richteren in dit Departement onze Refolutie van den 10, September 1.1. geheel verkeerd

PkÓ^^LIJke B!3LIOTHEEK 1 Vsrz. Piakfcatsn

Q.192 Nc^l

Sluiten